KAYSERİ RÖGAR

Kayseri rögar, Duvarcılık mesleğinde yerine getirilecek hangi iş olursa olsun esas amaç tam ve mükemmel hizmetler yerine getirmektir. Bu tür hizmetlerde binalardaki kirli ve pis suları mümkün olduğunca hızlı ve doğru bir şekilde uzaklaştırmak için dış pis su tıkanık hattını kurallarına uygun yapabilmektir. Buradaki amacımız kirli ve pis suların insanların sağlığına ve binamıza zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılması ile ilgili işlemleri yerine getirmektir. İnsan sağlığının korunmasında temiz su ne kadar önemli ise, kirli suyunda sağlık için o derece tehlikeli olduğuna kuşku yoktur. Bu nedenlerden dolayı atık su tesisatlarının kanalizasyonlara yoksa çürütme çukurlarına bağlanması zorunludur.

KAYSERİ RÖGAR YAPMAK

KAYSERİ RÖGAR YAPMAK, Binaların 1–1,5 m dışından başlayarak şehir kanalizasyonuna veya özel süzme çukuruna ileten boru sistemine dış pis su tesisatı denir. Sağlık kanununun 245. maddesine göre şehir kanalizasyonu bulunan yerlerde pis suyun kanalizasyona bağlanması mecburidir. Uygulama esnasında yeterince önemsenmediği görülen dış pis su giderinin dikkatle ve özenle yapılması gereklidir. Bu tesisatın görevini sürekli ve tam olarak yapabilmesi için kullanım ömrünün uzun olması önemlidir. Atık suları, pis ve yağmur suyu olarak ikiye ayırmak gerekir.

KAYSERİ RÖGAR YAPMAK, Atık su gideri şehir kanalizasyon şebekesine bağlanır. Yağmur suyu ise ayrı bir tesisatta toplanıp, şehir yağmur suyu kanalizasyonuna bağlanmalıdır. Ancak Türkiye’ de pek çok yerde ayrı yağmur kanalı olmadığından, yağmur suyu tesisatının da pis su kanalına bağlanması söz konusudur. Bina içi yağmur ve pis su tesisatı ayrı olmalıdır. Dış pis su tesisatı içerisinde borular, künk borular, dökme demir borular, sert PVC borular, asbestli çimento borular, beton borulardan bir veya birkaçı ile rögarlar bulunmaktadır.

KAYSERİ RÖGAR YAPMAK KAYSERİ

KAYSERİ RÖGAR YAPMAK KAYSERİ, Rögar, toprak altından geçen kirli su borularının, kontrolü ile bina dışına döşenen beton borularda yön değiştirmek ve boru akıntılarının eğiminin hesaplanan seviyede kalmasını sağlamak için yapılan toprak altı bacasıdır. Normal rögarlar 0,40 x 0,40 m boyutlarında yapılır. Derinlikleri artıkça genişlikleri de artar. Düz döşenmiş, dış pis su tesisatı borularına yaklaşık olarak 30 m de bir rögar yapılmalıdır. Rögarların tüm boyutları proje hazırlık aşamasında belirlenmelidir. Rögarlar arası mesafe arazinin durumuna göre değişir. Düz arazilerde 30 metre meyilli arazilerde meyilin durumuna göre rögar mesafesi sık olur.

KAYSERİ RÖGAR YAPMAK KAYSERİ, Rögarlar yapılış sistemine göre açık ve kapalı rögar şeklinde ikiye ayrılır. Sular içinde dökülüp veya giren ve sonra istenen yönde çıkıp giden rögarlara açık rögar denir. Bu rögarlar bina dışı tesisatta kullanılır. Kirli su borularının gelip geçtiği ve kapalı pik (döküm çelik) kontrol kapağının bulunduğu rögarlara kapalı rögar denir. Bu rögarların içine hiç su dökülmez. Bina içine yapılır. Bina içindeki yatay pis su tesisatı bağlantıları 10 m’yi geçerse ve tıkandığı döşemeleri kırmadan sorunu gidermek için araya bir kontrol kapağı konur. Rögarlar kullanılan malzemeye göre taş, tuğla, beton veya betonarmeden yapılır. En iyisi betonarmeden yapılanlarıdır. Taş fazla yer kaplayacağı için tuğla ise su ve rutubete dayanıklı olmadığı için tercih edilmez. Ağızları beton veya betonarmeden yapılan bir kapakla kapatılır. Derin olanlarına inmek için yuvarlak demirden basamaklar yapılır.

KAYSERİ RÖGAR YAPMAK KAYSERİ, Kullanma amacına göre pissu ve yağış suyu rögarları şeklinde iki çeşit olarak ve birbirinden farklı yapılır. Pis su rögarında, pis su ve pislikler bir kanal içinden akar. Böylece katı maddeler birikmemiş ve rahatsız edici kokuların meydana gelmesi bir bakıma önlenmiş olur. Rögarın kapağı yerine iyice oturmalıdır. Kokuların etrafa yayılmamasının çok önemli olduğu yerlerde çift kapak yapılması doğru olur. Yağış suyu rögarlarında dipte kum ve çamurların birikmesi için bir çukurluk bırakılır. Yağış sularının sürüklediği katı maddeler burada birikir. Yağmur suları şehir kanalizasyonuna doğrudan bağlanmaz. Birleşik sistemde yapılmış şehir kanalizasyon tesislerinde yağış sularını kanala iletecek fakat kokuların etrafa yayılmasını engelleyecek sifonlu bacalar yapılır.

Rögarlar, borulara dirsek görevi yapmakta, birden fazla kolun birleşmesinde ve temizleme bacası olarak kullanılmaktadır. Pis suyun çıkışı ve varış noktası arasındaki farkının çok fazla olması durumlarında eğimi normal tutmak rögarın görevidir. Rögarın görevini tam olarak yapabilmesi için içindeki birikintilerin zaman zaman temizlenmesi gerekir.

hemen ara